Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, příspěvková organizace

Výzva k podání nabídky - Server s minimální kapacitou 128 GB DDR3 nebo DDR4 s podporou ECC

 1. Předpokládaná hodnota plnění 450 000,00 bez DPH (544 500,00 s 21% DPH), dále jen celková hodnota zakázky)

 2. Předmět zakázky:

  Předmětem zakázky je kompletní dodání serveru včetně licence pro Windows Server Standard 2022 a Licencí Windows Server 2022 1 User CAL 30ks včetně prací spojených instalací nového serveru.

 3. Požadavky zadavatele: Minimální konfigurace je specifikována v příloze č. 1.

 4. Služby zahrnuté v ceně serveru:

  Cena serveru včetně záruky 36 měsíců, cena všech licencí dle bodu 2. této výzvy, veškeré práce spojené s instalací nového serveru, migrace virtuální serverů, dopravné a cestovné IT techniků.

 5. Doba a místo plnění:

  Termín zahájení plnění zakázky: po podpisu smlouvy
  Termín ukončení plnění zakázky: do 3. měsíců od podpisu smlouvy
  Místo plnění zakázky: Zařízení násle
  dné rehabilitační a hospicové péče, příspěvková organizace, Perninská 975, 362 21 Nejdek

 6. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny:

  Cena bude uvedena jako cena bez DPH a vč. DPH. V ceně budou zahrnuty veškeré náklady, související s plněním předmětu zakázky dle bodu 4. této výzvy. Cena bude konečná dle podané nabídky a platná po celou dobu trvání zakázkyZpracovaná v tabulce v příloze č. 2.

 7. Hodnocení nabídek:

  Pokud uchazeč splní požadavky zadavatele z bodu 3, bude hodnotícím kritérienabídková cena za předmět zakázky bez DPH.

 8. Lhůta a požadavky na zpracování a předložení nabídky

  Nabídkou se rozumí zaslání kontaktních údajů uchazeče (jméno, adresa, IČO, DIČ, kontaktní osoby) a zpracování nabídkové ceny v elektronické podobě na e-mailovou adresu ekonom@rehos-nejdek.cz  nebo doručení poštou v zalepené obálce s nápisem „Server s minimální kapacitou 128 GB DDR3 nebo DDR4 s podporou ECC“ v termínu do 31.5.2022 (23:59 hod) na adresu sídla zadavatele Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, příspěvková organizace, Perninská 975, 362 21 Nejdek.

 9. Práva zadavatele

  Zadavatel si vyhrazuje právo:
  odmítnout všechny předložené nabídky

  upřesnit podmínky zakázky

  vyloučit ze soutěže uchazeče, jehož nabídka nebude splňovat podmínky stanovené ve výzvě

  vyžádat si od uchazeče písemné doplnění nabídky a ověřit si informace, uvedené uchazečem nabídce

  uchazeči podáním nabídky nevznikají žádná práva na uzavření smlouvy sZadavatelem

  výběrem nejvhodnější nabídky uchazeči nevzniká právní vztah, Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o smlouvě a upřesnit její konečné znění

  uchazeč nemá nárok na úhradu nákladů, které mu vznikly v souvislosti s účastí v soutěži.

   

   

  Zadavatel není plátce DPH.

  Olga Pištejová, DiS. editelka

  V Nejdku 16.5.2022

   

   

  Vyřizuje: Bc. Soňa Nejedlá Tel: 739 322 483

Přílohy:
Download this file (VZ_server.pdf)VZ_server.pdf[ ]323 kB

Kontakty

 Perninská 975, 362 21 Nejdek

Podrobné kontaktní infromace