Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, příspěvková organizace

Ceník ubytování, stravování a dalších služeb poskytovaných v REHOS - Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, p. o. v Nejdku.

(dle zákona 108/2006 Sb., § 77. Ceny jsou uvedeny včetně případné DPH) 

 

 

1. Ubytování

Následná rehabilitační péče

Nadstandarní jednolůžkový pokoj na oddělení B

250,00 Kč / noc

Nadstandarní dvoulůžkový pokoj na oddělní B

150,00 Kč / noc

Paliativní péče - hospic

Nadstandardní dvoulůžkový pokoj bez příslušenství H1

150,00 Kč / noc
Nadstandardní dvoulůžkový pokoj s příslušenstvím H2-10 250,00 Kč / noc
Nadstandardní jednolůžkový pokoj bez příslušenství H12 250,00 Kč / noc
Nadstandardní jednolůžkový pokoj H11 400,00 Kč / noc
Nadstandardní jednotka 1+KK H13 500,00 Kč / noc
Přistýlka pro rodinného příslušníka na paliativním oddělení 100,00 Kč / noc

 

 

2. Stravování

Stravování rodinného příslušníka, využívajícího pobyt na paliativním oddělení 

 

celodenní strava

235,00 Kč / den

snídaně

44,00 Kč / den

oběd

105,00 Kč / den

svačina

24,00 Kč / den

večeře

62,00 Kč / den

   
Oběd jednotlivě cizí strávník 120,00 Kč / den

 

3. Praní osobního prádla

(ve vlastní prádelně)

Pyžamový kabátek, kalhoty, košile 12,00 Kč / ks
Župan 15,00 Kč / ks
Slipy, trenky, kalhotky, ponožky 7,00 Kč / ks
Tričko 10,00 Kč / ks

 

4. Ostatní služby

Vyplnění žádosti (lékařský závěr, výpis z dokumentace apod.) 200,00 Kč / žádost
   
Vystavení kopie ze zdravotnické dokumentace A3, A4 - jednostranné 6,00 Kč / stránka
Vystavení kopie ze zdravotnické dokumentace A3, A4 - oboustranné 10,00 Kč / list
   
Náklady na vyhledání informací dle zák. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím 200,00 Kč za každých započatých 30 min
   
Nahlížení do zdravotní dokumentace  200,00 Kč za každých započatých 30 min
   
Ústní konzultace v oblasti sociálního poradenství dle Zákona č. 108/2006 Sb. 100,00 Kč za každých započatých 30 min
   
Sociální poradenství a pomoc při vyřízení žádosti na umístění do pobytového sociálního zařízení dle zákona 108/2006 Sb. (včetně případných příloh - např. lékařská zpráva), kterou bude vyřizovat zaměstnanec REHOSU 300 Kč za každou jednotlivou žádost

 

Ceník je platný od 1.3.2023

 

Olga Pištejová, DiS

ředitelka

Kontakty

 Perninská 975, 362 21 Nejdek

Podrobné kontaktní infromace