Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, příspěvková organizace

Rozsah zdravotní péče - RHB

Rehabilitace v našem zařízení je zajištěna dvěma fyzioterapeutkami s atestací a ergoterapeutkou. Přichází k nám pacienti po zlomeninách, úrazech, cévních mozkových příhodách, operacích a při zhoršní mobility a soběstačnosti.

Rehabilitace probíhá ve všední dny. Po vyšetření pacienta je stanoven rehabilitační plán, na jehož základě se provádí individuální cvičení, nácvik sedu, stoje a chůze s kompenzačními pomůckami (hole, berle, chodítka), nácvik sebeobsluhy (oblékání, česání, obouvání). V případě potřeby je rehabilitace zaměřena i na trénink řeči, čtení a psaní, eventuálně akviziční činnosti. Dle indikace lékaře je prováděna magnetoterapie.

K dispozici je tělocvična vybavená polohovacím lehátkem, motodlahou, pohybovými trenažery (motomedy a šlapadla), balančními plochami, gymnastickým míčem, žebřinami, zrcadlem, overbally, posilovacími pomůckami, antirotačními botičkami a velkou škálou pomůcek k procvičování jemné motoriky a kognitivních funkcí.  Při teplém počasí je možnost cvičení na posilovacích strojích v nově vybudované venkovní aktivizační zóně.

V případě zájmu poučíme rodinu o cvičení a chůzi s pacientem a o možnostech vybavení domácnosti kompenzačními pomůckami včetně předání kontaktů na zdravotní potřeby.

Kontakty

 Perninská 975, 362 21 Nejdek

Podrobné kontaktní infromace