Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, příspěvková organizace

Jak sponzorovat

  1. Poskytnout sponzorský dar naší organizaci může fyzická i právnická osoba.
  2. Finanční sponzorský dar přijme v zařízení pracovnice zdravotně sociálního úseku.Ta sepíše s darující osobou darovací smlouvu. Převzatou hotovost  odešle na účet našeho zařízení 6015- 20323341/0100.
  3. Finanční sponzorský dar lze složit přímo v komerční bance, na účet našeho zařízení 6015-20323341/0100
  4. Smlouva má dva stejnopisy. Po podpisu smlouvy darujícího a obdarovaného, pracovnice zdravotně sociálního úseku zajistí doručení smlouvy darujícímu do vlastních rukou  včetně dokladu o  vkladu do banky.
  5. Sponzorský dar je výhradně použitý na pomůcky a zařízení, které vede ke zlepšení péče o pacienty.
  6. Ve vstupním vestibulu najdete ukázku některých přístrojů a pomůcek, zakoupených z darujících peněz.
  7. Za sponzorské dary Vám děkujeme.
Přílohy:
Download this file (Darovaci_smlouva_LDN 2022_nová.pdf)Darovací smlouva[ ]257 kB

Kontakty

 Perninská 975, 362 21 Nejdek

Podrobné kontaktní infromace