Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, příspěvková organizace

Vnitřní řád

 

Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, p. o.
Perninská 975
362 21 Nejdek
IČ: 69979821

SME/1/005/05 Vnitřní řád

 

 

 

VNITŘNÍ ŘÁD REHOS NEJDEK

 

 1. Pacienti jsou do zařízení přijímáni překladem z jiného zdravotnického zařízení, nebo na doporučení praktického či odborného lékaře.

 2.  

 3. Zdravotní služby zajišťují lékaři a nelékařský zdravotnický personál.

 4.  

 5. Při příjmu lékař pacienta vyšetří, seznámí jej s léčebným režimem, právy pacientů a nechá mu podepsat souhlas s hospitalizací. Jestliže pacient není ze zdravotních důvodů schopen
  záznam podepsat, projeví svou vůli jiným způsobem (např. kývnutí hlavou).

 6.  

 7. Každý nově přijatý pacient je uložen na čisté lůžko. Výměna ložního prádla se provádí podle potřeby, nejméně 1x týdně. Osobní prádlo se vyměňuje podle potřeby pacienta.

 8.  

 9. Civilní šaty je možné uložit do skříně na pokoji.

 10.  

 11. Větší peněžní částky a ostatní cenné věci se nedoporučuje do zařízení přinášet. Pokud si je pacienti přinesou, jsou povinni je uložit v pokladně REHOS. Ponechá-li si pacient majetek u sebe, ponese zodpovědnost za jeho ztrátu nebo poškození.

 12.  

 13. Léky, které sebou pacient přinese, odevzdá sestře, která je řádně označí a uloží na místo
  k tomu určené, při ukončení hospitalizace je vrátí pacientovi zpět. Léky podává sestra dle ordinace lékaře, léky pacient přijímá v přítomnosti sestry. Platí přísný zákaz užívání jakýchkoliv léků bez vědomí personálu a souhlasu ošetřujícího lékaře. 

 14.  

 15. Pro pobyt v REHOS potřebuje pacient mýdlo, šampon, toaletní papír, papírové kapesníky, bačkory, ponožky, župan. Další věci po dohodě s personálem.

 16.  

 17. Hygienická péče a ošetření pacientů se provádí denně a dle potřeby. Pacienti se koupou jedenkrát týdně a dále dle potřeby. Pokud to zdravotní stav nemocného nedovoluje, kompletní hygienická péče se provádí na lůžku. 

 18.  

 19. Strava, pokud není určeno lékařem jinak, je podávána:

   

  >snídaně> 8:00   -   9:00 hodin
  přesnídávka 10:00 -  10:30 hodin (může být podávána společně se snídaní
  oběd 12:00 -  13:00 hodin
  svačina 15:00 -  15:30 hodin
  večeře 17:00 -  18:00 hodin
  II. večeře 20:00 -  21:00 hodin (pouze pro speciální diety)

   

  Dietu pacienta určuje lékař. Přinesené potraviny označené jménem lze uložit do lednice na pokoji. Zdravotničtí pracovníci pravidelně kontrolují potraviny uložené v chladničce a na nočním stolku. Pokud zjistí u některého výrobku uplynulou dobu maximální trvanlivosti, oznámí tuto skutečnost pacientovi a potraviny zlikvidují. 

 20.  

 21. Udržování čistoty ve všech prostorách zařízení zabraňuje vzniku a šíření nozokomiálních nákaz. Úklid pokojů je prováděn denně. Pokoje se pravidelně větrají. V zařízení se třídí odpad.

 22.  

 23. Klid, ticho a nerušený spánek jsou nezbytnými pomocníky při léčení. Noční klid trvá od 22:00 do 6:00 hodin. V době nočního klidu je nezbytné dodržovat ohled na soukromí a klid pacientů REHOS.

 24.  

 25. Vycházky pacientů v areálu zařízení a pobyt na venkovní terase zajišťuje dle mobility rodina, zdravotnický tým, nebo se pacient pohybuje samostatně. Pacient je poučen o nutnosti informovat personál o odchodu z oddělení. Lékař může po určitou dobu omezit pohyb pacienta mimo oddělení, zpravidla z léčebných důvodů. Pacient se nesmí vzdálit z areálu REHOS, písemné povolení k vycházce dává lékař.

 26.  

 27. Návštěvní doba je neomezená. Při vstupu do budovy je nutné použít ochranné návleky na obuv a nahlásit svou přítomnost na recepci příslušného oddělení.

 28.  

 29. Rodinným příslušníkům se doporučuje navštívit sociální pracovnici, která zajišťuje kontakt mezi zařízením a rodinou pacienta.

 30.  

 31. Telefonní hovory pacientů jsou možné z vlastního mobilního telefonu. Hovory od rodiny lze pacientovi umožnit pomocí přenosného služebního telefonu oddělení.

 32.  

 33. Ústní stížnost lze tlumočit lékaři, vrchní nebo sloužící sestře. Písemné stížnosti se předávají na sekretariát.

 34.  

 35. Před propouštěním ze zařízení obdrží pacient lékařskou propouštěcí zprávu a další nezbytnou dokumentaci. Převezme si veškeré předměty, doklady a cennosti uložené v pokladně REHOS.

 36.  

 37. Pracovní doba pokladny je PO-ČT od 8:00 do 14:00 hod, tel: 353 176 734. 

 38.  

 39. Informace o zdravotním stavu pacienta podává pouze ošetřující nebo sloužící lékař.

 40.  

 41. V celé budově REHOS je kouření přísně zakázáno. Ve venkovních prostorách je pro kouření vyhrazené místo. V zařízení platí přísný zákaz požívání alkoholických nápojů a omamných látek. 

 42.  

 43. Není dovoleno používat vlastní elektrické spotřebiče (varná konvice, ponorný vařič, televize, rádio).

 44.  

 45. V REHOS jsou za účelem ochrany majetku a bezpečnosti osob umístěny bezpečnostní kamery. Tyto prostory jsou viditelně označeny piktogramy.

 46.  

 47. V REHOS platí zákaz pořizování fotografií a videonahrávek ve všech prostorách zdravotnického zařízení bez souhlasu natáčených nebo fotografovaných osob a bez souhlasu pověřeného vedoucího pracovníka.

 48.  

 49. Pacienti, kteří nedodržují vnitřní řád a porušují léčebný režim, mohou být ze zařízení propuštěni.

 

 

Schválila: Olga Pištejová, DiS, ředitelka REHOS

Aktualizace provedena 30. 4. 2021

Kontakty

 Perninská 975, 362 21 Nejdek

Podrobné kontaktní infromace